No information is available for this page.Learn why Nov 11, 2021 — postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre,; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva, ... Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu. radno vrijeme za građane i odvjetnike: 09:00 do 12:00 sati; telefonski upiti o stanju spisa: od 13:00 do 14:00 ... ... Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave na Trgovačkom sudu u Rijeci. Sudski registar; Voditelj; Ika Mohorović; RV građani; 08:30 - 12:00; ... Aleksandra Mažić; Pauza; 12:00 - 12:30; Sudski registar; Predsjednik odjela; Željka Bregeš; Sudski registar pisarnica; Voditelj; Sonja Đurašinović; RV ... Obrazac ispunjen elektronički dostavlja se sudskom registru nadležnog trgovačkog suda osobno, putem pošte ili elektroničkim putem (e-mailom). Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 10000 Zagreb Berislavićeva 11. Telefon: 00-385-1-4896-888 - Centrala. Kada inozemni ulagač osniva ili sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava ... upis te djelatnosti u sudski registar ... gistraciju kod trgovačkog suda,. Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12) putem ... Nakon što sud zaprimi elektroničku prijavu za osnivanje trgovačkog ... Feb 23, 2012 — Članak 2. Registar vodi posebna ustrojstvena jedinica trgovačkog suda po posebnim propisima i pod neposrednim nadzorom predsjednika suda, suca u ... (1) Registar vode trgovački sudovi (u daljnjem tekstu: registarski sudovi). ... ovim Zakonom imenuje predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, ... Trgovački sud u Bjelovaru. Šetalište dr. Ivše Lebovića 42, 43 000 Bjelovar tel.: +385 43 244-471, +385 43 244-408 fax: +385 43 221-574. Za osnivanje trgovačkog društva - društva s ograničenom odgovornošću ili dioničkog ... Po upisu u sudski registar rješenje vam dostavlja trgovački sud. Druga opcija je provjera osobno u sudskom registru Trgovačkog suda, u Zagrebu ... Trgovački sud u roku od tri dana provjerava prijavu rezervacije imena te ... je prvostupanjskom sudu podnio prijavu za upis u sudski registar razrješenja ravnatelja i imenovanja v.d. ravnatelja, a prvostupanjski je sud donio ... registar ... Pravilnika o upisu u sudski registar: „Upis adrese elektroničke pošte. Članak 52. Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt ... Upis društva u sudski registar pod brojem: FN 141709x. Trgovački sud: ... Član Trgovačke komore Tirola ... Trgovački sud: Industrijski sud Innsbruck. Mar 27, 2019 — Trgovački sud u Zagrebu je 26. ožujka 2019. godine donio rješenje kojim je u sudskom registru izmijenjena tvrtka društva Aisle HoldCo d.d. u ... Ime trgovačkog društva mora se jasno razlikovati od trgovačkog društva već upisanog u sudski registar kod istog suda. ako je ime slično, pravilo je da se ... Aug 20, 2020 — Nakon toga će trgovački sud u sudski registar upisati i adresu elektroničke pošte. Adresa elektroničke pošte je podatak koji se, ... TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU ... upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: ... objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je. Sud je radi navedenog uzroka prestao s radom na navedenoj lokaciji. Sudski registar započeti će s radom kad se ulaz osigura skelama. 32, društvo upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS) 080266256, OIB 81793146560 temeljem. Ugovora o pripajanju od 29.10.2009. i ... Trgovački sud u Splitu, po sucu pojedincu Edi Maleš, u registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva s. Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080524815, MB:01950096, Transakcijski račun 2484008-1103061365, IBAN: HR5924840081103061365 otvoren kod ... Trgovački sud u Splitu rješenjem poslovni broj Tt-08/1076 od 25. travnja 2008. ... sudu zahtjev za upis u sudski registar zabilježbe spora na poslovnom ... Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. čime se pokreće postupak za upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu. ... Nakon što je obavljen upis u sudski registar, trgovački sud dostavlja Narodnim ... prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov sastavni dio. VA. 0. +. 1. O. N. TRGOVAČKI SUD U RIJECI. Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12) ... Rok od 24 sata ne odnosi se na prijave koje su Trgovačkom sudu podnesene u ... Trgovački sud u Splitu, po sucu pojedincu Jozi Ćaleti, u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene tvrtke i promjene odredbi izjave o osnivanju ... Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar - Trgovački sud u Zagrebu ... Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 7.119.700,00 kuna, ... Apr 19, 2017 — TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Adresa: Amruševa 2. Tel: 01 4897 222. Fax: 01 4920 871 * Upisom u sudski registar trgovačka društva postaju članovi: Dec 24, 2020 — Hoteli Maestral dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam/ Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku. Sep 29, 2021 — 1. Upisati službenu adresu elektroničke pošte pravne osobe u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda; 2. Prijaviti se u sustav e-Komunikacije ... by M Brautović · 2009 — 6 Trgovački sud u Zagrebu. Knjiga poslovnih udjela. URL: ww.tszg.hr/cro/Djelokrug-. Suda/Sudski-registar/Knjiga-poslovnih-udjela. (13.12.2008). Oct 1, 2020 — Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Ivanu Vladiću u registarskom predmetu upisa u sudski registar podjele subjekta. Dokumentaciju pripremljenu kod javnog bilježnika zajedno sa potvrdom o uplati temeljnog kapitala dostavlja se trgovačkom sudu radi upisa u sudski registar ( ... TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU. Sudski registar. Zagreb, Petrinjska 8 ... Zakona o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07.) ... Zakona o trgovačkim društvima, društvo HEP – Operator distribucijskog sustava ... Ulica grada Vukovara 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u ...

varazdinski .hrnagradna igra nestle plodinenjuškalo oglasitotal tv cool poklonloto 6/45 kolo 36skecherslesnina rođendanski popust 2017oš pitomačaamericke palacinke coolinarikafirstrow/div>
 
http://www.facebook.com/robijanine
 
 
Bing Google