Zakon o parničnom postupku. pročišćeni tekst zakona. SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i NN 53/91, ... ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU. Kratice u znanstvenoj i stručnoj literaturi: ZPP Ispravno citiranje: Zakon o parničnom postupku (Službeni list SFRJ, br. Zakon o Parnicnom Postupku (SL SFRJ, br. ... ZAKON O PARNiČNOM POSTUPKU. Str. J6f ... Sud ne može odbiti da odlučuje o zahtjevu za koji je nadležan. Oct 8, 1991 — Ovim zakonom preuzima se Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, ... Zakon o parničnom postupku. ... Službeni list SFRJ br. ... Ovim se Zakonom uređuju pravila postupka na temelju kojih sud raspravlja i odlučuje u sporovima o ... by M Sedlo · 2013 · Cited by 1 — dvaju Zakona o parničnom postupku, 1956. i 1976.g. ... vrijeme neprijateljske okupacije („Službeni list FNRJ“25 br. 86/46, 105/46, 96/47) od 23. dopunama Zakona o parničnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i ... (1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u ... U parničnom postupku službeni jezici su jezik srpskog naroda, ... snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj ... (Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori broj 10/84), te Konvencija o zastari. Zakon o parničnom postupku: ("Službeni list SFRJ", br. ... 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91 i "Službeni list SRJ", br. by M Cimirotić · Cited by 1 — Zakon o parničnom postupku (Sl.list.SFRJ 4/77), čl. 284. - 285. Zakon o parničnom postupku FBiH (Sl.novine 42/98), čl. 265. - 266. by PI SUDA · Cited by 3 — Zakona o parničnom postupku (ZPP).1 Obje su odbačene. ... (Službeni list FNRJ, 107/47), koji je ostao na snazi do 1954. godine, kada je zamijenjen Zakonom o ... 6, ZAKON O GROBLJIMA BORACA, 52, 1961, Službeni list FNRJ. 7, ZAKON O ZAJEDNIČKOM FONDU ... 25, ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, 4, 1977, Službeni list SFRJ. by NUVSN PISMENOSTI — Zakon o parničnom postupku, Službeni list SFRJ, br. 4/77 – 35/91; Narodne novine, br. 26/91, 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 – v. čl. 50. Zakona o arbitraži ... 22/73); 3) Odredbe čl. 40. do 45. Zakona o saveznom sudu („Službeni list SFRJ“,br.21/74); Odredbe Zakona o parničnom postupku o stvarnoj nadležnosti i u ... Nov 25, 2021 — Zakon o općem upravnom postupku Kraljevine Jugoslavije 1930. ... preuzima se Zakon o općem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. ... O PREUZIMANJU ZAKONA. *PARNIČNOM POSTUPKU, S PRIJEDLOGOM ZAKONA : (hitni postupak:) ... ("Službeni list SFRJ", broj 4/77 i 13/82) I ZAKONA O VOJNOM. U hrvatskom Zakonu o parničnom postupku pojam „vrijednost predmeta spora“ ... Zakon o parničnom postupku (Službeni list SFRJ 4/1977, 36/1977, 36/1980, ... list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon, 48/2015 i 51/2017) prestaju da važe na osnovu Odluke US U-I br. već je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 1990. godine ("Službeni list" SFRJ broj: 27/90.) naglašena dužnost suda da primjenjuje ... Dec 13, 2019 — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku donio je, osim promjene u uređenju revizije te uvođenja tzv. oglednog postupka, ... Zakon o parničnom postupku. 34. Mjerodavne odredbe Zakona o parničnom postupku (Službeni list. Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, br. Provode suđenja u parničnome postupku u prvome stupnju u trgovačkim sporovima, ... b i 34.c Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. Jul 16, 2021 — Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO), ... Zakona parničnom postupku iz 1984. godine („Službeni list SFRJ“ br. od. Zakon o parničnom postupku : sa napomenama, Pravilnikom o naknadi troškova u krivičnom i parničnom postupku, ... Beograd : Službeni list SFRJ, 1967. Zakon o parničnom postupku (dalje u tekstu: ZPP), Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82,. 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 26/91, 34/91, ... 97. dolje), sud je donio rješenje o prekidu parničnog postupka do ... Zakona o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku, SFRJ, Službeni list br. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, uključujući i brisovnu ... primjenjivao se Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima (Službeni list SFRJ, ... («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 60/05), donio je. ODLUKU O DOPUSTIVOSTI ... Zakona o parničnom postupku («Službene novine FBiH», broj 42/98). Apr 14, 2014 — Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. ... Zakon o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije. BiH", br. 32/03, 52/03, ... 12 Ovršni zakon, Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17. 13 Zakon o parničnom postupku (dalje u tekstu: ZPP), Službeni list SFRJ, br. Jan 7, 2019 — Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u ... Zakon o parničnom postupku (Službeni list SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, ... by SA Kramar · 2014 · Cited by 6 — Zakon o odnosima roditelja i djece SR Crne Gore iz 1975, Službeni list SRCG, br. 54/1975. Zakon o parničnom postupku Republike Hrvatske, Službeni list SFRJ, ... Nov 20, 2014 — mogućnost da pokrenu parnični postupak u slučaju diskriminacije većeg ... “Zakon o obligacionim odnosima”, Službeni list SFRJ 29/78, 39/85, ... Zakon o PIO/MIO (,,Službene novine Federacije BiH“ br, 13/18). 9. Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ” br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Sl. list. ... Zakon o uknjižbi nekretnina u društvenom vlasništvu (Službeni list SFRJ ... Zakona o parničnom postupku (Narodne novine 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, ... JELENA ČUVELJAK ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU autorski pročišćeni tekst Narodne ... Zagreb, ožujak 2013. godine 1 Službeni list SFRJ broj 4/77, 36/77., 6/80, ... Jan 17, 2020 — Službene stranice Grada Dubrovnika - Javni natječaj za prijam u službu ... Zakon o parničnom postupku („Službeni list SFRJ“ 4/1977, 36/1977, ... Donošenjem Zakona o javnom bilježništvu (dalje ZJB) načelno su određeni ... da se u ostavinskom postupku primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku. Text; Beograd [Službeni list SFRJ] 1970. ... Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima (Prĕciseni tekstovi) Priredio Ivan Pucić. 5. izd.

digitalne zemljišne knjige e-izvadaksavrsen poklon za deckasretan dan državnosti hrvatskahašek sistershpekspres praćenje pošiljkehrvatski zavod za zapošljavanje radna mjestavečernji list umrli u zagrebubrodokomerc akcijakaufland nova gradiškaeuromillions loto/div>
 
http://www.facebook.com/robijanine
 
 
Bing Google