Izvršenje proračuna. Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti: obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva ... May 16, 2019 — snagu 1. siječnja 2017., kao i daljnje porezno rasterećenje koje je u primjeni od početka 2018. godine. Naime, posljednje izmjene u poreznom ... ... Plan isplata proračunskim korisnicima za 2019. godinu · Plan isplata proračunskim korisnicima za 2018. godinu · Plan isplata proračunskim korisnicima za ... Zagreb, 10. siječnja 2018. OBVEZNICIMA PREDAJE FINANCIJSKIH. IZVJEŠTAJA U SUSTAVU PRORAČUNA. -svima-. Predmet: Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i ... Priprema proračuna · Izvršenje proračuna · Računovodstvo ... Plan isplata proračunskim korisnicima za 2018. godinu · Plan isplata proračunskim korisnicima ... Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika. 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 ... Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu ... U Narodnim novinama broj 5/21 od 20. siječnja 2021. objavljen je Naputak o ... Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za 2016. 1. Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2016. Proračun za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu temelji se ... Naime, od 1. siječnja 2018. godine povećava se prag za ulazak u sustav PDV-a na. Priprema proračuna · Izvršenje proračuna · Računovodstvo · Služba za normativno-pravne ... Plan isplata proračunskim korisnicima za siječanj 2017. godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. ... proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu ... Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike ... Mar 1, 2021 — Plan isplata proračunskim korisnicima za siječanj 2021. godine. 01.02.2021. | pdf (261kb). Ispiši stranicu · Podijeli na Facebooku ... Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2014. Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka · Račun prihoda i rashoda · Izvršenje ... Financijski izvještaji i izvršenje proračuna: pdf. Izvještaji proračuna ... Preuzimanje. pdf. Bilješke za razdoblje 01. siječnja -30. lipnja 2021. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2018. – 30. rujna 2018. Polugodišnji izvještaj o izvršenju ... Godišnji financijskih izvještaja Grada Bjelovara za razdoblja 1. siječnja – 31. ... Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu. Potvrda o preuzetom Financijskom izvješću 1. siječnja 2018. - 31. prosinca 2018. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čeminac za razdoblje od ... Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu. ... povećavaju izvršenje prihoda i rashoda iznad visine utvrđene Proračunom, ... Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Hrvatska Dubica za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine · II. Izmjene i dopune Proračuna ... Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu ... razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine - Dodatak 1. i Dodatak 2 [pdf, 2 MB] ... Nov 30, 2021 — Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada ... Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije ... Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2018. godinu. 19.2.2019. Financijski izvještaji Grada Omiša za razdoblje siječanj - prosinac 2018. OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KNINA ZA 2018. GODINU za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (.pdf). Izvršenje proračuna od 1. do 6. mjeseca 2018. godine ... Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. Izvještaj o izvršenju proračuna Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. ... proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. Izvršenje Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja […] ... Konsolidirani financijski izvještaj – 1. siječnja 2018. – 30. lipnja 2018. GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2018. ... PRVA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OROSLAVJA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019 I 2020. ... POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O ... Izvješće o izvršenju proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj ... Izvršenje proračuna - izmjene i dopune proračuna za 2018 - zadnja strana.pdf ... Izvršenje proračuna za 2018. ... ​2020. Financijsko izvješće Ministarstva pravosuđa za razdoblje od 1. siječnja do 22. srpnja 2020. Polugodišnje-izvršenje-proračuna-Općine-Tordinci-za-2019-godinu · Ispravak-Godišnjeg-izvještaja-o-izvršenju-Proračuna-Općine-Tordinci-za-2018.-godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2018. ... o izvršenju Proračuna Grada Vodnjana-Dignano za razdoblje od 01.01.2018 do ... Pratite proračun i sudjelujte u proračunu Općine Jasenice putem aplikacije proracun.hr. 2021. Polugodišnje izvršenje proračuna 2021. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA. Članak 5. Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Upravni odjel za proračun i financije obvezan je u roku ... Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu · Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2016. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu ... Financijski izvještaji Grada Poreča-Parenzo od 01.01. 2018.-31.12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 1.-6. 2018. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu ... Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu.

loto broj kombinacijanjuškalo stanovi osijek najamformula za izračun postotkasplitska bračfaks deterdzent akcijaprodaja stanova karlovac njuškalohormoni štitnjače popustdom zdravlja popovačamall of split poklon bonlukoil nagradna igra dobitnici/div>
 
http://www.facebook.com/robijanine
 
 
Bing Google