Jan 4, 2019 — Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2019. Jan 8, 2019 — 112/17 i 12/18), ugovorne strane suglasno su utvrdile da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2019. godini ... (Hina) - Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske od Vlade traži povrat koeficijenata složenosti poslova u državnoj službi na razinu iz ... Dec 6, 2019 — od 1. studenoga 2017. do 31. prosinca 2018. godine 2% i iznosila je 5.421 ... (2) O visini osnovice za izračun plaće za državne službenike i ... Zakona o državnim službenicima, državni službenici imaju pravo na plaću za svoj ... da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike za ... Jul 3, 2020 — Iako su tijekom 2019. godine Vlada RH i reprezentativni sindikati državnih i javnih službi ugovorili rast osnovice za izračun plaće državnim ... Dec 4, 2017 — Ova osnovica je za službenike i namještenike u javnim službama uvedena s Odlukom o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini ... Dogovor Vlade RH i sindikata državnih službi od 31. srpnja 2008. g. Odluka o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike (NN 40/09) ... Dec 13, 2019 — SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, ... utvrđuju visinu osnovice za izračun plaće službenika i ... Nov 13, 2020 — godine osnovica za obračun plaća u javnim službama porasti za 4 posto te iznositi 6.044,51 kn, sukladno Dodatku II Temeljnom kolektivnom ugovoru ... Osnovica za obračun plaće državnih službenika i namještenika utvrđuje ... obračun plaće za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 40/09). SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, ... poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, ... Ovim se Zakonom uređuju načela za određivanje plaća službenika i namještenika ... na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, ... Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Zagreb, ... 5/18), osnovica za obračun plaće za 2017. u iznosu od 4.792,30 kune, ... SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, ... radnog mjesta na koje je djelatnik raspoređen i osnovice za obračun plaće, ... Aug 28, 2019 — ... 2019. godine nova visina osnovice za izračun plaće u državnoj službi ... službenike i namještenike koji smo potpisali 21. prosinca 2018. h) Osnovica za obračun plaće je utvrđeni iznos u KM koji se koristi za određivanje osnovne plaće. ... (Platni razredi i koeficijenti za državne službenike). Plaću radnog mjesta namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti ... Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike iznosi 5.584,19 ... Osnovica za obračun plaće službenika je osnovica određena za državne službenike i namještenike. Članak 26. Plaću službenika i namještenika čini osnovica ... Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, ... (3) Osnovica za izračun plaće iz stavka 2. ovoga članka od 1. studenog 2017. Tumačenje 11/53 od 21. ožujka 2018. godine: ... Kako pritužbu na postojeći obračun plaće imaju samo službenici iz zatvorskog sustava, a ne i druge. Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici za obračun plaće ... o državnim službenicima i namještenicima, Kolektivni ugovor za državne ... FEB dd 12/26/2018 4,025 Views ... utvrđuje se visina osnovice za obračun plaća za državne službenike i namještenike u organima državne službe i javnim ... raspoređen službenik ili namještenik i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. (3) Osnovica za izračun plaće iz ... May 14, 2020 — predstavlja blago ubrzanje u usporedbi s 2018. ... obračun plaće državnih službenika i namještenika te osnovice za obračun. 16.02.2018. Federalna vlada je dala saglasnost na Prijedlog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH kojeg su utvrdili ... Feb 22, 2020 — osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika prema pro- kladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u. 1.6. Osnovica za obračun plaća u državnim i javnim službama za 2018. godinu. OSNOVICA – BRUTO PLAĆA. (u kn). PROPIS. Državni službenici i namještenici. Jun 8, 2018 — Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike iznosi 5.421,54 kuna bruto, a utvrđena je Sporazumom o izmjenama i dopunama ... May 8, 2020 — Zbog sličnih smo problema u Izvješću za 2018. preporučili da se ... izrade novog Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika, ... Oct 12, 2018 — 2018. godine ... Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/2001), a ... Osnovica za obračun plaće državnih. Feb 4, 2021 — UPUTE VEZANO UZ ISPLATU RAZLIKE ZA OSNOVICU PLAĆE U 2016. ... Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama, osnovica za obračun plaće u ... predsjednika Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika Općine ... Dogovorena je osnovica za obračun plaće u organu državne službe Općine. Dec 2, 2021 — Vrhovni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci Rev 3357/2018-4 od 26. ... Činjenica da su osnovice za obračun plaće državnih službenika i ... Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama potpisan je 7. prosinca 2017. godine, a sva ugovorena prava u njemu primjenjuju se od ... Sep 1, 2020 — rezultate u radu za službenike Porezne uprave (Narodne novine, br. 78/17., dalje Uredba) je 1,697. Osnovica za obračun plaće za državne ... ... za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice za radno mjesto pročelnika propisan je koeficijent 3,55 dok je osnovica ... provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. ... i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i. Vrhovni sud: Osnovica plaće državnim službenicima od 2016. do 2017. ostaje ista ... Činjenica da su osnovice za obračun plaće državnih službenika i ... KOLEKTIVNI UGOVORI (Narodne novine, broj 51/2018) ... je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža.

mia dimšić koncertkoferi akcija plodineaparat za varenje akcijahrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zapošljavanjenagradna igra marsintegraltotal tv akcijakazalište komedija rasporedbozicne pjesmehrvatska lutrija nagradna igra bez računa se ne računa 2016/div>
 
http://www.facebook.com/robijanine
 
 
Bing Google