Uputa: Nakon što odaberete ZK odjel i Glavnu knjigu moći ćete unijeti podatak o broju ZK uloška ili katastarske čestice u ovisnosti s kojim podatkom ... Broj k.č. Katastarska općina. Broj PL. Broj D.L.. Adresa katastarske čestice/ ... Općinski sud / ZK odjel: · Knjiga PU*: · Broj poduloška*: · Povijesni pregled:. Za potpunu funkcionalnost stranice uključite JavaScript podršku u internet pregledniku. · Katastarske čestice · Načini uporabe · Zgrade · Kućni brojevi · Nazivi ... Zemljišnoknjižni izvadak je dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu. upis istoga prava u više zemljišnoknjižnih uložaka (npr. uknjižba prava vlasništva u korist iste osobe na temelju jednog ugovora, ako su stečene nekretnine ... Jun 20, 2021 — REPUBLIKA HRVATSKA. Općinski sud u Zadru. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZADAR. Stanje na dan: 19.06.2021. 22:45. Verificirani ZK uložak. ... uloške za neku katastarsku općinu, odlukom ministra nadležnog za poslove pravosuđa otvara se zemljišna knjiga, te se otvaranjem zemljišne knjige otvara ... KONTAKT. Voditeljica odjela Albina Smolić Ročak, dipl. ing. geod. Elizabete Kotromanić 4 23000 Zadar Tel: (023) 202 016, 202-000. Fax: (023) 202 036 Službeni zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišne knjige ( z.k. izvadak, gruntovni izvadak) izdaje se u gruntovnici (zemljišnoknjižnom odjelu/zemljišnik) ... Važno je znati je li nekretnina upisana u zemljišne knjige, odnosno ima li svoj ... S desne strane nalazi se broj ZK uloška, odnosno broj vlasničkog lista. Općinski sud u Zadru objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja Gazić ... u zk. uložak broj 6071 k.o. Zadar, uknjiženog prava vlasništva zk. tijela I. Općinski sud u Zadru objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja 1)DŽEPINA MARKO ... dvorište površine 214 m2, upisana u zk. uložak broj 6452 k.o. Zadar, ... Stanje na dan: 25.04.2018. 23:49. Verificirani ZK uložak. Katastarska općina: 334570, BIBINJE. Broj ZK uloška: 3383. Broj zadnjeg dnevnika: RZ-340/2008. May 27, 2010 — e-izvadak, z.k.uložak. Page 1 of 1 ... Prikaz zk. uloška - neslužbena kopija ... katastar Zadar, Ispostava Biograd na Moru Klasa: 932-01/06-. Sep 8, 2021 — Glavna knjiga je dio zemljišne, u nju se upisuju nekretnine i promjene na nekretninama te stvarna prava na nekretninama i njihove promjene. U ... Aug 2, 2017 — Verificirani ZK uložak ... GUO u Zadru, na rješenje ovog suda pod posl. broj Z-3274/16 u pogledu čest. br. 841/4. 2. Suvlasnički dio: 20/192. Sep 3, 2004 — u prazan prostor obrasca na crti (5a) iza riječi »zemljišnoknjižni uložak/poduložak (zk. ul.)« navodi se broj zemljišnoknjižnog uloška ... Mar 16, 2014 — Broj uloška: 3839 ... Prikaz z.k. uloška - neslužbena kopija ... zemljišnu knjigu vodi Općinski sud u Zadru, označeni kao sporedni ulošci. Općinski sud u Zadru. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZADAR. Stanje na dan: 16.01.2020. 10:20. Katastarska općina: 336726, NIN-ZATON. Broj ZK uloška: 190. IBAN: HR4724070001100455865, OTP banka d.d. Zadar ... Verificirani ZK uložak ... Z-667/69 zabilježeno je da sve nekretnine u ovom zk. tijelu imaju svojstvo ... Vcrificirani ZK uloZak. Broj ZK ulo5ka: 612 ... Verificirani ZK uloZak. Broj ZK ulo5ka: 781. IZVADAK TZ ZF,IilLJISNB XNJTCB. A. Posjedovnica. PRVI ODJELJAK. Oct 11, 2021 — i uspostava zemljišno-knjižnog stanja na nekretnini upisanoj u zk. knjige Općinskog suda u Zadru, Zk. odjel Zadar, u zk. ul. Sep 17, 2020 — Pravni temelj stjecanja vlasništva su: · Zemljišna knjiga · Sastav zemljišne knjige · Glavna knjiga · Sadržaj zemljišnoknjižnog uloška · Posjedovnica ... Zemljišnoknjižni uložak sastoji se od posjedovnice (popisni list, ... OTP AVENTIN D.O.O. ZADAR, DOMOVINSKOG RATA 3 OIB: 48185236981 C Teretovnica Redni broj ... by D Kontrec · 2008 · Cited by 3 — isti zemljišnoknjižni uložak, one su pravno sjedinjene u jedno tijelo (zemljišnoknjižno tijelo), koje je kao takvo jedna nekretnina. Isto tako u čl. 2. st. Jul 18, 2016 — Pri pretraživanju potrebno je unijeti ili broj katastarske čestice ili broj ZK uloška. Nikakva dodatna ograničenja nisu uvedena – navodi se ... Općinski sud u Zadru. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL BIOGRAD NA MORU. Stanje na dan: 28.01.2021. 00:06. Verificirani ZK uložak. Katastarska općina: 300870, VRANA. GOLD Nekretnine - Što je vlasnički list? Zemljišnoknjižni uložak sastoji se od posjedovnice (popisni list, list A), vlastovnice (vlasnički list, list B) i ... Jan 22, 2020 — Broj neriješenih zemljišnoknjižnih (zk) predmeta na 22 općinska suda u ... sud u Zagrebu, čak 8813, ali i Zadar s 8579 neriješenih predmeta. Aug 21, 2018 — ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZADAR. Stanje na dan: 20.08.2018. 23:19. Verificirani ZK uložak. Katastarska općina: 335193, ZADAR. 2369, podul 2., k.o. Trsat-Sušak, zk. odjel Rijeka i k. č. br. 1390/8., zk. ul. ... 952/180., zk. uložak 1898, podul. ... Zemljište. Zadar, Briševo ... Stan u Zadru, Vukovarska 3 C, III. kat, površine 81,20 m², koji se nalazi u stambenoj zgradi izgrađenoj na kat. čestici br. 4220/2, broj ZK uloška: 15878, ... 3 days ago — Provjetravanje uživo zaslijepljujući z k uložak primjer. ... Hrvatskih knjiu017e0 Zadar adresa OPu0106INSKI SUD U ZADRU | Course Hero ... May 20, 2016 — ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZADAR. Stanje na dan: 20.05.2016. 10:50. Verificirani ZK uložak. Katastarska općina: 334871, POSEDARJE. Katastarska općina: 335444, KLARA Broj ZK uloška: 3631 ... IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE Verificirani ZK uložak ... RATA 3, 23000 ZADAR ... ZK uloška i posjednik upisan u katastru, ista osoba. ... Dana 14.07.2014. godine, Zanatska zadruga Tešanjka podnijela je zahtjev za upis. Jul 23, 2014 — Verificirani ZK uložak. Katastarska općina: 335193, ZADAR ... Općinskog suda u Zadru , pod poslovnim brojem P-260/07, na teret čest.zem. Verificirani ZK uložak. Katastarska općina: 329835, SPLIT. Broj ZK uloška: 19533 ... HRVATSKA d.d. Zadar, Domovinskog rata 3, OIB:52508873833, ... Jul 21, 2010 — ZADAR - Dovršeno je kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena sumnja da je 30-godišnjak iz Zadra u lipnju prošle godine na računalu ...

šećer akcija peveczdravko čolić šljive su rodiledrveni briketi akcijalukoil nagradna igra 2018srpski jezicni portallaserski printeri akcijaštedne žarulje akcijanatalie portmandubrovački list sprovodiautotrans/div>
 
http://www.facebook.com/robijanine
 
 
Bing Google